Sam na scenie

Turniej Teatrów Jednego Aktora Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

13. Sam na scenie - wyniki

Protokół Jury Turnieju Teatrów Jednego Aktora „Sam na Scenie” 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Jury w składzie: Jolanta Krawczykiewicz, Natalia Sikora Wiesław Geras, Jan Zdziarski po obejrzeniu 13 przedstawień konkursowych (jeden z zakwalifikowanych wykonawców odwołał przyjazd w ostatniej chwili) przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Wyróżnienia w wysokości 600,00 zł każde ufundowane przez Miasto Słupsk:

  • Katarzynie Pachelskiej za spektakl „Unde malum” na postawie powieści Wojciecha Kuczoka „Gnój”, filmu „Pręgi” Magdaleny Piekorz i wiersza „Unde malum” Tadeusza Różewicza (woj. mazowieckie);
  • Viktorii Szopińskiej za spektakl „Mit” wg opowiadania „Jak Bóg Maior utracił tron” Leszka Kołakowskiego (Studio Rapsodyczne Chojnice);
  • Kindze Wygnaniec za autorski spektakl „Na górce” (Miejski Ośrodek Kultury
    w Jarosławiu).

Trzecią nagrodę w wysokości 1200 zł ufundowaną przez Województwo Pomorskie i Miasto Słupsk:

  • Klaudii Kowalik za spektakl „Dwudziesty pierwszy” na podstawie powieści Doroty Terakowskiej „Tam gdzie spadają anioły” i „Poczwarka” oraz „Alicji w krainie czarów”  Carolla Lewisa (Młodzieżowy Dom Kultury im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu).

Drugiej  nagrody nie przyznano.

Ex equo trzy pierwsze nagrody w wysokości po 2000,00 zł. każda ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Pomorskie:

  • Irminie Liszkowskiej za spektakl „Sonia Marmieładowa ” na podstawie powieści Fiodora Dostojewskiego „Zbrodnia i kara” (Suwalski Ośrodek Kultury w Suwałkach);
  • Marcie Pohrebny za spektakl „Słodka” na podstawie powieści Mariji Matios „Słodka Darusia” (Zielonogórski Ośrodek Kultury w Zielonej Górze);
  • Sylwii Witkowskiej za spektakl „Szepty” na motywach powieści „Sońka” Ignacego Karpowicza oraz wierszy „Opowiadanie o starych kobietach” Tadeusza Różewicza i „Wyjaśnienie na marginesie” Zuzanny Ginczanki (Wojsko Polskie – Klub 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej).

Nagrodę Wiesława Gerasa - Dyrektora Spotkań Teatrów Jednego Aktora w Toruniu - Zaproszenie do udziału w 31. Toruńskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora w Toruniu otrzymuje Irmina Liszkowska.

Nagrodę Starosty Powiatu Słupskiego w wysokości 1000,00 zł - otrzymuje Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury instruktor, w którego reżyserii spektakle były nagradzane najczęściej w ostatnich edycjach konkursu.

Nagrodę Dyrektorki Słupskiego Ośrodka Kultury w postaci beczki ogórków małosolnych oraz weekendowego pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym w Rowach otrzymuje Jolanta Hinc-Mackiewicz z Suwalskiego Ośrodka Kultury w Suwałkach.

Wyróżnienie honorowe ufundowane przez Firmę Douglas otrzymuje Marta Łaska (Bielsko-Podlaskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej)

Nagrodę ufundowaną przez Muzeum Pomorza Środkowego otrzymuje Ewa Czapik-Kowalewska (Koszalin)

Wszyscy uczestnicy Finału Turnieju Teatrów Jednego Aktora otrzymali nr ¾ z 2015 r i 1 z 2016 kwartalnika SCENA ufundowane przez Towarzystwo Kultury Teatralnej.

Tegoroczne prezentacje określić można, jako świadome i wnikliwe poszukiwanie źródeł ludzkiej krzywdy, jej wpływu na kształtowanie charakteru i dalszych losów człowieka. Niepoślednie miejsce zajęły również rozważania dotyczące poszukiwania własnych korzeni, tożsamości, roli rodziny w kształtowaniu osobowości. Na podkreślenie zasługują interesujące poszukiwania literackie. W budowie scenariuszy pojawiły się trafne próby łączenia prozy z liryką, wzbogacające opowieść o metaforyczne barwy. W obszarze realizacyjnym dało się zauważyć odchodzenie od tzw. teatralnego realizmu w przedstawianiu świata. Dominowała pusta scena, na której samotny aktor wyłącznie poprzez kreacje słowną prowadził swoją opowieść. Imponującym faktem, napawającym jednocześnie nadzieją na przyszłość, jest młody wiek wykonawców.

Jury z wielką satysfakcją dziękuje Honorowym Patronom naszej imprezy – Marszałkowi Województwa Pomorskiego, Prezydentowi Miasta Słupska. Dzięki nim 61. Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego otrzymała godną oprawę. Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr Rondo i Słupski Ośrodek Kultury dowiodły swej niebywałej sprawności organizacyjnej, zapewniając jak najlepsze warunki prezentacji i doświadczenia prawdziwej gościnności. Dziękujemy, licząc na niezawodne trwanie przy Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim i nie pozostawianie w porzuceniu Samotnych na Scenie. Dziękujemy również wszystkim tym, którzy swą hojnością, życzliwym zainteresowaniem  wspomogli tegoroczne spotkanie młodych twórców samotności scenicznej.