21. SAM NA SCENIE

Protokół

Finału Turnieju Teatrów Jednego Aktora 21. „Sam na Scenie”

69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Słupsk, 13-15 czerwca 2024 r.

 

Jury w składzie: Jolanta Krawczykiewicz, Tomasz Miłkowski, Mateusz Nowak, Jan Zdziarski,
po obejrzeniu 15 spektakli konkursowych przyznało następujące wyróżnienia i nagrody:


Wyróżnienia w wysokości po 700 złotych otrzymują:

Amelia Kolenda i Katarzyna Boroń (reżyserka) z Młodzieżowego Domu Kultury
nr 2 w Zabrzu za spektakl „Ślad”. Nagrody ufundowane ze środków Miasta Słupska;

Daniel Pecnagroda ufundowana ze środków Województwa Pomorskiego (300 złotych)
i Miasta Słupska (400 złotych)
oraz Ewa Czapik-Kowalewska (reżyserka) – nagroda ufundowana ze środków Województwa Pomorskiego (500 złotych) i Miasta Słupska
(200 złotych), reprezentujący 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy w Koszalinie za spektakl „(Nie)ocalony”.


Dwie równorzędne trzecie nagrody w wysokości po 1500 złotych otrzymują:

Alicja Karpińska i Ewa Lubacz (reżyserka) z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach za spektakl „Dziewictwo”. Nagrody ufundowane ze środków Województwa Pomorskiego;

Julia Sikora i Dominika Migoń-Madura (reżyserka) z Miejskiego Ośrodka Kultury
w Dębicy
za spektakl „Zapomniana melodia”. Nagrody ufundowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1500 złotych) oraz z Województwa Pomorskiego
(1500 złotych).

 

 

Dwie równorzędne drugie nagrody w wysokości po 2000 złotych ufundowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymują:

Karol Bieniek i Monika Nitkiewicz-Mitrut (reżyserka) z Centrum Kultury i Promocji
w Kraśniku
za spektakl „Tanze”;

Alicja Królewicz  z województwa łódzkiego za spektakl „Jeszcze tu jesteś?”.

 

Dwie równorzędne pierwsze nagrody w wysokości po 2500 złotych ufundowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymują:

Marta Łaska z województwa mazowieckiego za spektakl „A imię me Manipulacja”;

Lidia Wiśniewska i Paweł Sroka (reżyser) z Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki
za spektakl „Córka ta matka”.

 

Zostały także przyznane Nagrody Specjalne:

1.      Nagrody Instruktorskie

Nagrodę im. Antoniego Franczaka w wysokości po 700 złotych za wytrwałość w pracy instruktorskiej i wierność idei edukacji teatralnej otrzymują:

- Katarzyna Boroń z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Zabrzu;

- Dominika Migoń-Madura z Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy;

- Paweł Sroka z Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

 

2.  Nagrody Towarzystwa Kultury Teatralnej – Teatr Rondo ufundowane ze środków Miasta Słupska, za prawdę, przesłanie i szczerość wypowiedzi otrzymują:

 

1. Marta Łaska z województwa mazowieckiego w wysokości 300 złotych;

2. Lidia Wiśniewska z Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w wysokości
300 złotych;

3. Karol Bieniek z Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku w wysokości 150 złotych;

4. Alicja Królewicz z województwa łódzkiego w wysokości 150 złotych;

5. Alicja Karpińska z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach w wysokości
150 złotych;

6. Julia Sikora z Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy w wysokości 150 złotych.

 

3.   Publiczność przyznała swoją Nagrodę Marcie Łasce. Laureatka otrzymuje 500 złotych ufundowane ze środków Miasta Słupska (protokół Komisji Nagrody Publiczności z dnia 15.06.2024r.).


4.   Słoik Ogórków Małosolnych, zakiszonych przez Jolantę Krawczykiewicz, dyrektorkę Słupskiego Ośrodka Kultury otrzymał Karol Bieniek za wydobycie świetlistej strony życia i zwycięstwa postawy zgody z naturą i obowiązkiem, pomimo i wbrew okolicznościom, za roztańczenie duszy

 

21 Finał Turnieju Jednego aktora „Sam na scenie” wyróżniał się różnorodnością podjętych tematów i form. Jury dostrzega w tym siłę ruchu entuzjastów monodramu, poszukujących na scenie jednoosobowej miejsca do wyrażenia swoich niepokojów, potrzeb i marzeń. Kierując się tym przekonaniem w werdykcie dokładaliśmy starań, aby tą obiecującą różnorodność podkreślić. Toteż znalazły się wśród laureatów i wyróżnionych spektakle odwołujące się do doświadczeń historycznych, ale przede wszystkim do współczesnego odczuwania świata i relacji między pokoleniami. Zdarzały się spektakle zakotwiczone w osobistym doświadczeniu twórców monodramów, ale także oparte na gotowych tekstach literackich. Tak właśnie jest w teatrze jednego aktora – scenariusze mogą odwoływać się do różnych źródeł – liczy się trafność wyboru tematu, społeczna wrażliwości i perfekcja wykonania. Jury życzy wszystkim uczestnikom Festiwalu dalszej pracy nad doskonaleniem tej perfekcji w stopniu najwyższym i osiągnięcia doskonałości w tej, bodaj najtrudniejszej formie teatralnej wypowiedzi.


Jury dziękuje organizatorom, którzy od ponad dwudziestu lat przyjmują w słupskim Ośrodku Teatralnym Rondo monodramistów z całej Polski, zapewniają im świetne warunki artystyczne, ale – co równie ważne – dbają o atmosferę spotkania  i otaczają życzliwością. Dziękujemy także całemu sztabowi wolontariuszy za ich bezinteresowną miłość do teatru i pomoc okazywaną gościom festiwalu.  

Nagrody finansowe i rzeczowe zostały ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwo Pomorskie, Miasto Słupsk, Słupski Ośrodek Kultury oraz Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr Rondo.

Wszyscy uczestnicy 69. Finału Turnieju Teatrów Jednego Aktora otrzymali upominki ufundowane przez Miasto Słupsk oraz książki przekazane przez Państwowy Instytut Wydawniczy.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

 

Na tym protokół zakończono.

                                                                                              

Słupsk, dn. 15 czerwca 2024 r.

21. Festiwal „Sam na scenie”

edycja dedykowana pamięci Antoniego Franczaka

Finał Turnieju Teatrów Jednego Aktora 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

 

czwartek, 13 czerwca

 

10:00 OT Rondo

Daniel Pec, Wojsko Polskie, 8 Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy, Koszalin

„(NIE) OCALONY” 28’

na motywach historii mówionej Stanisława Koteckiego

scenariusz i reżyseria Ewa Czapik-Kowalewska

 

10:50 TL Tęcza

Małgorzata Nosal, woj. opolskie, Diecezjalne Liceum Humanistyczne, Nysa

„Bitwa pod Grunwaldem” 20’

na motywach powieści Dawida Kornagi „Rzęsy na opak”

scenografia Małgorzata Nosal

scenariusz i reżyseria Lidia Rogowska

 

11:30 OT Rondo - Dzień dobry w Słupsku


11:45 OT Rondo

Marta Łaska, woj. mazowieckie, Warszawa

„A imię me Manipulacja” 25’

na podstawie tekstów: Renaty Kim „Dlaczego nikt nie widzi, że umieram”, Gregorego Hartleya „Podręcznik manipulacji” oraz zbioru wierszy m.in. Anny Świrczyńskiej i Bolesława Leśmiana

scenariusz i reżyseria Marta Łaska

 

12:40 TL Tęcza

Pola Pełka, woj. dolnośląskie, Młodzieżowy Dom Kultury, Bolesławiec

„Przepis na kluski” 30’

spektakl autorski

scenografia, scenariusz i reżyseria Aneta Ćwieluch

 

15:00 OT Rondo

Amelia Kolenda, woj. śląskie, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, Zabrze

„Ślad” 30’

na motywach powieści Anny Marie McLemone pt. „Sezon luster”

scenografia Amelia Kolenda

scenariusz, reżyseria Katarzyna Boroń

 

15:50 TL Tęcza

Mariusz Rochowicz, woj. warmińsko-mazurskie, Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana Bażyńskiego, Ostróda 

„Lament Paranoika” 22’

na podstawie wiersza Stephena Kinga pod tym samym tytułem

scenariusz Adam Piekarzewski SDB, 

scenografia Mariusz Rochowicz i Iwona Podgórska

reżyseria Iwona Podgórska 

 

16:35 OT Rondo

Alicja Karpińska, woj. świętokrzyskie, Wojewódzki Dom Kultury, Kielce

„Dziewictwo” 27’

na podstawie opowiadania Witolda Gombrowicza pod tym samym tytułem

scenariusz Ewa Lubacz, Alicja Karpińska

reżyseria Ewa Lubacz

 

20:00 OT Rondo - WIECZÓR MISTRZOWSKI

„Sama na scenie… Stanisława Celińska”, program złożony z wybranych tekstów oraz songów, pochodzących z monodramów muzycznych „Nie porzucaj nadzieje. Celińska śpiewa Kochanowskiego” wg „Pieśni świętojańskiej o Sobótce” Jana Kochanowskiego, „Wilkołaka” wg Pierre’a de Ronsarda oraz legendarnego, granego od 40 lat monodramu „De Profundis” wg „Księgi Hioba” w tłumaczeniu Czesława Miłosza oraz „Trenów” Jana Kochanowskiego.  

kompozytor, aranżer, pianista Tomasz Bajerski.

obowiązuje rezerwacja miejsc/ wejściówki do odebrania w OT Rondo

 

21:30 OT Rondo / sala prób

Nocne gadanie o monodramie (omówienia spektakli)

 

 

piątek, 14 czerwca

 

10:00 TL Tęcza

Karol Bieniek, Centrum Kultury i Promocji, Kraśnik

„TANZE” 30’

spektakl autorski

choreografia Karol Bieniek

scenografia, scenariusz i reżyseria Monika Nitkiewicz-Mitrut

 

10:50 OT Rondo

Joanna Zaremba, woj. łódzkie, Miejski Dom Kultury, Opoczno

„Wstyd” 15’

na podstawie fragmentów testów: Janusza Leona Wiśniewskiego „Wstyd – sceny z życia za ścianą”, Tadeusza Różewicza „Białe małżeństwo”, Beaty Andrzejczuk „Czekając na uśmiech”, „Krótka historia niemiłości” Edwarda Kwiatkowskiego oraz przemówienia Ojca świętego do chorych pt. „Czeka nas niebo”

scenariusz Joanna Zaremba

reżyseria Agata Andrzejewska

 

11:30 TL Tęcza

Alicja Królewicz, woj. łódzkie, Sieradz

„Jeszcze tu jesteś?” 23’

na motywach dramatu Maliny Prześlugi pod tym samym tytułem

scenariusz, scenografia i reżyseria Alicja Królewicz

 

12:20 OT Rondo

Julia Kaup, woj. lubuskie, IV Liceum Ogólnokształcące, Gorzów Wielkopolski

„Żywioł – Nowy Jork” 27’

inspirowane powieścią „Szklany klosz” Sylvi Plath

scenariusz, scenografia i reżyseria Julia Kaup


15:00 OT Rondo

Lidia Wiśniewska, woj. podkarpackie, Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki

„Córka ta matka” 30’

na motywach powieści Aglaji Veteranyi „Dlaczego dziecko gotuje się w mamałydze”

scenariusz Lidia Wiśniewska

aranż muzyczny Wiktor Marut

scenografia i reżyseria Paweł Sroka

 

15:50 TL Tęcza

Aleksandra Czernek, woj. opolskie, Młodzieżowy Dom Kultury, Opole
„Odmienność” 15’

na podstawie dramatu Pier Paolo Pasolini „Orgia”
scenariusz i scenografia Aleksandra Czarnek
reżyseria Dariusz Kowcun

 

16:25 OT Rondo

Livia Rataj, woj. pomorskie, Chojnice

„Mówią mi Presja” 20’

na motywach wierszy „Inercja”, „Jak odnaleźć”, „Skąd się wzięłaś Depresjo” Jadwigi Zgliszewskiej

scenariusz Agnieszka Schreiber

scenariusz i reżyseria Agnieszka Schreiber i Livia Rataj

 

17:00 TL Tęcza

Julia Sikora, woj. podkarpackie, Miejski Ośrodek Kultury, Dębica

„Zapomniana melodia” 30’ 

na podstawie fragmentów wierszy oraz wspomnień Stanisławy Wiatr-Partyki

muzyka Julia Sikora, konsultacje wokalne Karolina Mróz

scenariusz, reżyseria Dominika Migoń-Madura

 

20:00 OT Rondo - WIECZÓR MISTRZOWSKI

„Jak się wszystko dziwnie plecie” monodram na podstawie opowiadania Romana Brandstaettera „Ja jestem Żyd z Wesela” oraz scen z „Wesela” i fragmentu tekstu ze „Studium o Hamlecie” Stanisława Wyspiańskiego

scenariusz, reżyseria i wykonanie Wiesław Komasa

muzyka, kompozycja „Lament” Dariusz Janus

obowiązuje rezerwacja miejsc/ wejściówki do odebrania w OT Rondo

 

22:00   OT Rondo/ sala prób

Nocne gadanie o monodramie (omówienia spektakli)

 

 

sobota, 15 czerwca


12:00   OT Rondo

 spektakl finałowy w reżyserii Mateusza Nowaka

występują uczestnicy FTTJA 69. OKR i goście

- ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród   


10 czerwca – 10 sierpnia 2024


OT Rondo/ foyer

„Sam na scenie w kadrze JGZ” - wystawa fotografii Jadwigi Girsy-Zimnej dedykowana pamięci wieloletniej instruktorki Pracowni Fotografii SOK

 

na wszystkie wydarzenia wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc, wejściówki do odebrania w OT Rondo


 

21. "Sam na scenie"

69. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKIFinał Turnieju Teatrów Jednego Aktora

                                  

Termin: 13 – 15 czerwca 2024r.

 

Organizatorzy:

Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej - Teatr  Rondo,

Słupski Ośrodek Kultury,

Zarząd Główny TKT w Warszawie.

 

Patronaty:

Prezydentka Miasta Słupska – Krystyna Danilecka-Wojewódzka,

Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk,

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Hanna Wróblewska,

Starosta Słupski – Paweł Lisowski.

 

Wsparcie finansowe i rzeczowe: Województwo Pomorskie, Miasto Słupsk, Starostwo Powiatowe w Słupsku,  Państwowy Instytut Wydawniczy.

 

Nagrody dla laureatów ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z Funduszu Promocji Kultury.

 

Partnerzy/Sponsorzy:

Teatr Lalki Tęcza, Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji,  Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Państwowy Instytut Wydawniczy, Hotel „Piast”.

(informacje organizacyjne)

 

Organizatorzy eliminacji wojewódzkich –

Uprzejmie prosimy o przesłanie drogą elektroniczną kart uczestników zakwalifikowanych do Finału Turnieju Teatrów Jednego Aktora w Słupsku niezwłocznie po zakończeniu przeglądów wojewódzkich.  na adres: email (do wyboru): kasia-rondo@o2.pl  lub rondo@sok.slupsk.pl lub stktrondo@gmail.com

 

Wykonawcy rekomendowani dodatkowo –

Prosimy o przesyłanie rejestracji spektaklu jak najszybciej, po kwalifikacji - link do nagrania rejestracji na adres: email: kasia-rondo@o2.pl lub rondo@sok.slupsk.pl lub stktrondo@gmail.com. Można też na wybranym nośniku - na adres: Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej - Teatr Rondo, ul. M. Niedziałkowskiego 5a, 76-200 Słupsk (z dopiskiem – 21. Sam na  scenie).

 

Akredytacja wykonawców zakwalifikowanych do finału

wynosi  280 zł od osoby,  wpłacić ją należy na konto: Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej, 02-309 Warszawa, ul. Słupecka 9 lok. 3, Nr konta 16 2030 0045 1110 0000 0346 5530 (przed rozpoczęciem spotkań finałowych). Akredytacja uczestników jest obowiązkowa. Kopię pokwitowania wpłaty wykonawca powinien mieć ze sobą.

 

Akredytacja  instruktorów, opiekunów, obserwatorów –

wynosi 360 zł od osoby należy wpłacić na konto Słupskiego Ośrodka Kultury, ul. S. Banacha 17,  76-200 Słupsk, Nr konta: mBank 84 1140 1153 0000 2182 2100 1001.

Opłata akredytacyjna obejmuje  wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalu oraz 2 noclegi w pokojach dwuosobowych i wyżywienie tj.  obiad w dniach 13,14 i 15.06 i kolacja w dniach 13 i 14.06.2023

Organizatorzy nie przyjmują odpowiedzialności za niepełnoletnich uczestników. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów. Przypominamy o konieczności zabrania  dokumentu tożsamości potrzebnego do zameldowania.

 

WAŻNE

Wszyscy uczestnicy podlegają klauzuli o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Pragniemy zapewnić, że znajdujące się w dyspozycji Słupskiego Towarzystwa Kultury Teatralnej - Teatr Rondo dane osobowe służą wyłącznie celom organizacyjnym i nie zostaną nigdy powierzone podmiotom trzecim.

Kontakt  
Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej - Teatr Rondo,
ul. M. Niedziałkowskiego 5a, 76-200 Słupsk
stktrondo@gmail.com lub kasia-rondo@o2.pl

·         sprawy wszelkie Katarzyna Sygitowicz-Sierosławska  692 320 926

·         technika

- światło Maciej Sierosławski 606 640 157

- dźwięk Kamila Bilińska  505 029 793